Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

VI Lubelskie Debaty

Diabetologiczne

map-marker Lubelskie Centrum Konferencyjne

calendar3 10 grudnia 2022 r.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

Lubelskie Centrum Konferencyjne

ul. Grottgera 2, 20-029 Lublin

 

 

9.00 – 10.00 Debata 1. Nastolatki zmieniają rzeczywistość

1. Czy istnieją różne perspektywy leczenia cukrzycy typu 2? - dwugłos kardiologa i diabetologa - Prof. M. Grabowski i dr n. med. I. Raźna (20 min.)

Wykład wspierany przez firmę NovoNordisk

2. Jak zmieniła się terapia pacjenta z wielochorobowością  w ciągu ostatniej dekady? Panel dyskusyjnyDr hab. n. med. P. Balsam, prof. G. Dzida oraz prof. J. Gumprecht (40 min.)

Panel dyskusyjny sponsorowany przez firmę AstraZeneca


     
10.00 – 11.00 Debata 2. Stulatki trzymają się mocno

1. Metformina – stulatka z perspektywą, czasem kontrowersyjna Prof. J. Drzewoski (15 min.)

2. Leczenie cukrzycy ciążowej i nie tylko. Co z metforminą? - Dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada (15 min.)

3. Insulina w dobrej formie jak na stulatkę Prof. I. Kowalska (15 min.)

Wykład pod patronatem firmy Bioton

4. Jak profil pacjenta wpływa na skuteczność insulinoterapii? Dr hab. n. med. M. Bąk (15 min.)

Wykład wspierany przez firmę NovoNordisk

 

11.00 – 11.20 Przerwa na drugie śniadanie i kawę

 

11.20 – 12.15 Debata 3. Debata Sanofi (sesja sponsorowana)  

1. Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 – czy baza wystarczy? - Prof. M. Małecki (15 min.)

2. Jak intensyfikować insulinoterapię w 2023 roku? - Prof. I. Kowalska (15 min.)

3. Uproszczenie terapii – nowy trend czy konieczność?Prof. J. Gumprecht (15 min.)

4. Dyskusja Moderator: prof. G. Dzida (10 min.)

 

12.15 – 13.40 Debata 4. Nowości i kontrowersje

1. Eversense - jedyny taki system w swojej klasie Prof. M. Małecki (20 min.)

Wykład pod patronatem firmy Ascensia

2. Przełomowe zmiany w opiece nad pacjentem z cukrzycą – co już dziś warto wiedzieć o FreeStyle Libre 2 i zmianach w refundacji Prof. G. Dzida (15 min.)

Wykład sponsorowany przez firmę Abbott

3. Czy gliptyny zmienią terapię cukrzycy w Polsce? - dwugłos diabetologa i geriatryProf. J. Gumprecht i dr n. med. J. Kokoszka-Paszkot (20 min.)

Wykład wspierany przez firmę Krka

4. Inhibitory SGLT2 w holistycznym podejściu do terapii pacjenta z cukrzycą typu 2 – co na to wytyczne? - Prof. Irina Kowalska (15 min.)

Wykład sponsorowany przez firmę Boehringer Ingelheim

5. Kiedy nadal przydaje się pochodna sulfonylomocznika w codziennej praktyce? - Prof. M. Małecki (15 min.)

Wykład pod patronatem firmy Servier

 

13.40 – 14:20 Przerwa na lunch

 

14.20 – 15.00 Debata 5. Jak skutecznie redukować ryzyko sercowo-naczyniowe?

1. Nowości w nadciśnieniu dla diabetologaProf. K. Widecka (20 min.)

2. Sirany i rseny - nadzieja na kolejny przełom nie tylko w diabetologii?Prof. K. J. Filipiak (20 min.)

 

15.00 – 15.40 Debata 6. Piętno pandemii i lekcje na przyszłość

1. Aktualne zalecenia szczepień przeciw pneumokokom dla pacjentów dorosłych - cukrzyca jako czynnik ryzyka - Dr n. med. J. Kokoszka-Paszkot (20 min.)

Wykład naukowy wspierany przez firmę Pfizer

2. Polski pacjent popandemicznieProf. K. J. Filipiak (20 min.)

 

15.40 Zakończenie konferencji

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie.